Regler Xtreme

8 Xtremepusslen/Öglor

1. Lägg brickorna i en stapel med nr 10 i botten och nr 1 överst. Blanda inte ihop bricka 9 (en punkt efter) med 6:an.

2. Vänd upp brickorna 1, 2 och 3 och lägg ihop dem till en ögla. En ögla kan ha olika former men den måste gå ihop. Här blir det en cirkel men ju fler brickor som används desto mer oregelbunden blir öglans form.

3. Blanda brickorna 1, 2 och 3 och lägg till bricka 4 och gör en ny ögla med fyra brickor. Du får ingen hjälp med vilken färg öglan skall ha utan får prova dig fram.

4. Blanda brickorna och lägg till bricka 5 och gör en ny ögla med alla fem. Alla övriga färgband måste passa ihop, även de som inte ingår i öglan.

5. Fortsätt på samma sätt upp till bricka nummer 10. När du har löst detta svåraste Xtremepussel kan du försöka lösa Pyramidpusslen.

2 Xtreme pyramidpussel/Blå och Rosa pusslen

Gemensamt för bägge pusslen är att alla tio Xtremebrickorna skall användas och brickorna skall läggas i form av en pyramid.

Målet är att få en sammanhängande slinga i antingen blått eller rosa som går igenom alla brickorna.

Detta är två mycket svåra pussel som normalt kan ta 30-60 minuter att lösa!

Lägga Tantrix Blomma

Reglerna är mycket enkla:

1. Ta sju slumpvis valda brickor. Lägg en bricka på bordet med färgbanden uppåt.

2. Lägg de andra sex brickorna runt (varje bricka läggs mot en kant av den första brickan). Resultatet skall bli som på bilden.

Viktigt är att alla färgband måste passa ihop för att Tantrix Blomman skall vara löst.