Uppgifter med Tantrixbrickorna


Alla termer som förekommer på denna sida är förklarade i den fullständiga lärarhandledningen.

För uppgifterna nedan används lämpligen ett set med 14 brickor = Tantrix Solitaire.

Uppgift 1

Lämplig för barn 4-5 år

Enkla mönster

a) Gör en liten cirkel i en färg som på bilden.

Hur många cirklar kan du göra samtidigt av ett set med 14 brickor?

b) Försök hitta på namn till följande formationer.

Lösning

Uppgift 2

Lämplig för barn 5 år

Passa färger

a) Lägg ihop tre brickor i följande form så att alla färgband på brickorna som sitter ihop passar i färgerna:

b) Kan du hitta en bricka som passar i ytan markerad med A?

c) Försök med olika set av tre brickor.

d) Är det möjligt att skapa en yta så att ingen av de kvarvarande elva brickorna passar att lägga i ytan markerad med A, men så att alla färger ändå passar ihop?

Lösning

Uppgift 3

Lämplig för barn 6-9 år

Bygga linjer

a) Ta alla 14 brickorna och lägg ihop dem i formen som du ser här till höger:

b) Vrid alla brickorna så att alla angränsande brickor passar i färg. Om du behöver får du byta plats på brickorna så länge som formen behålls.

c) Räkna hur många brickor som den längsta linjen i respektive färg går igenom. Vilken linje är din längsta?

d) Hur långa är dina tre längsta linjer tillsammans?

Lösning

Uppgift 4

Lämplig för barn 7-11 år

Symmetri
Lägg följande mönster:

a) Är linjen som går genom alla brickorna helt symmetrisk?

b) Skulle den vara helt symmetrisk om du tog bort en bricka i ena änden?

c) Vilka andra symmetriska mönster kan du hitta på?

Lägg ihop cirkeln som vi påbörjat.

d) Är alla cirklar symmetriska?

Lösning

Uppgift 5

Lämplig för barn 11 år och uppåt

Tantrixbrickor

a) Vad är det matematiska namnet för formen på en Tantrixbricka?

b) Hur många symmetriska linjer har en Tantrixbricka?

c) Som du märkt går det att lägga ihop många Tantrixbrickor utan att du får något tomrum emellan. Skulle det kunna gå att lägga täckande mönster med andra former på brickor?

d) Skulle det kunna gå att spela Tantrix med dessa brickor? Om inte – varför?

Lösning

Uppgift 6:

Lämplig för barn 11 år och uppåt

Komplex ögleteori

Plocka ut åtta brickor med följande färgband som du vill bygga en ögla av; 4 hörn, 2 böjda och 2 raka

Kan du bygga en ögla av dessa, och hur räknar du i så fall ut om det går eller inte innan du försöker dig på att lägga ihop brickorna?

Lösning