Tantrix i skolan

Vi har tagit fram en lärarhandledning som är till stor hjälp för att använda Tantrix framför allt i matematikundervisningen. Lärarhandledningen riktar sig i första hand till lärare för barn i åldern 6-13 år men kan även användas som inspiration för yngre barn.

Om du vill se ett utdrag från lärarhandledningen finner du det här. Den fullständiga lärarhandledningen säljs endast tillsammans med spel.

Du som lärare kan även använda dessa uppgifter med Tantrixbrickorna i undervisningen. Vi har också tagit fram en specialtillverkad skolbox för Tantrix som kan användas på flera olika sätt i undervisningen.

Välkomna att kontakta oss direkt för mer information eller gör din beställning via mail till info@tantrix.se.