Regler Tantrix Solitaire

Lägga 16 olika Discoverypussel

1. Lägg brickorna i en stapel med nummer 14 i botten och 1 överst. Blanda inte ihop bricka 9 (en punkt efter) med 6:an.
2. Vänd upp brickorna 1, 2 och 3 och gör en ögla. En ögla kan ha olika former men den måste gå ihop. Här blir det en cirkel men ju fler brickor som används desto mer oregelbunden blir öglans form.
3. Efter att du löst det första pusslet lägger du till bricka 4 och gör en ny ögla med fyra brickor. Färgen på siffran på den nya brickan (4:an) visar vilken färg det ska vara på denna ögla.
4. Fortsätt på samma sätt upp till 14 brickor, dvs genom att lägga till en ny bricka varje gång. Varje ny ögla måste byggas med alla de brickor som tidigare använts, och färgen på den högsta siffran anger vilken färg på ögla det ska bli. Alla färgband måste passa ihop, även de som inte ingår i öglan. Kom ihåg att en ögla kan ha olika former så länge den går ihop.
5. Med 10 och 14 brickor finns det lösningar i alla tre färger. Alla brickor som du hittills använt måste ingå i öglan. Det är inte tillåtet att bygga ihop öglan med ett hål i mitten.

Lägga Solitaire/Patiens:

Målet är att bygga en slinga som löper genom alla 14 brickorna i den färg du valt att spela.

1. Välj en färg. Lägg alla brickorna slumpvis i en stapel med nummersidan uppåt.
2. Ta översta brickan och lägg den med färgbanden uppåt på bordet. Ta sedan nya brickor (en i taget) och lägg intill de tidigare lagda brickorna. En bricka kan läggas var som helst mot de tidigare lagda brickorna så länge alla färger passar ihop.
3. Så fort en bricka passar i en Tvingad Yta måste den genast läggas där. Om en bricka passar in i två Tvingade Ytor kan du välja i vilken du vill lägga brickan.
Variant: När du behärskar Sling-Patiensen kan du pröva den svårare Ögle-Patiensen. Reglerna är desamma men målet är att få en ögla som löper genom alla de 14 brickorna. Att klara Ögle-patiensen är en riktig utmaning!

Spela Solitaire: (två spelare)

Att spela Solitaire påminner mycket om att spela Spelet Tantrix, vilket dock kräver en full uppsättning Tantrixbrickor dvs ett Game Pack. Målet är att bygga en så lång slinga som möjligt i din egen färg.

1. Välj var sin färg och bestäm vem som skall börja spela.
2. Lägg alla brickorna slumpvis i en stapel med nummersidan uppåt.
3. Första spelaren tar översta brickan och lägger den med färgbanden uppåt på bordet.
4. Andra spelaren tar därefter nästa bricka och lägger den mot den första brickan. Färgpassning gäller.
5. Sen fortsätter spelarna att alternera med att bygga på med nya brickor ur stapeln.
6. Ibland uppstår det en Tvingad Yta som då omgående måste fyllas i så fort en spelare tar upp en bricka som passar i den Tvingade Ytan. Om en spelare fyller i en Tvingad Yta så skall samma spelare ta upp ytterligare en bricka och lägga till tidigare lagda brickor innan det blir motståndarens tur.
Om det finns fler Tvingade Ytor som brickan kan läggas i får spelaren välja i vilken han/hon vill lägga brickan.
7. Det är inte tillåtet att skapa en yta som har tre angränsande kanter i samma färg och som då omöjligtvis kan fyllas i med någon bricka. Denna regel gäller inte när du lägger Solitaire själv.
8. Vinnaren blir den som har längst slinga när alla brickorna är utlagda.

Lägga Tantrix Blomma

Reglerna till Blomma är mycket enkla.

1. Lägg en bricka på bordet med färgbanden uppåt.
2. Lägg de andra sex brickorna runt. Varje bricka läggs mot en kant av den första brickan. Resultatet skall bli som på bilden.
Viktigt är att alla färgband måste passa ihop för att Tantrix Blomman skall vara löst.

Spela Tantrix Blomma (två spelare)

1. Dela slumpvis upp de 14 brickorna mellan er - sju brickor vardera.
2. Varje spelare försöker sen bygga en Tantrix Blomma enligt reglerna ovan.
3. Den som blir klar först vinner.
Ni kan bestämma om ni vill spela en omgång eller t ex först till tre eller fem vinster.