Regler Match

Målet är att fylla brädet med alla 13 brickorna.

1. Välj ett pusselkort, börja förslagsvis med nummer 1, och placera kortet i försänkningen på spelbrädet.
2. På pusselkortet finns förtryckta Tantrixbrickor. Lägg motsvarande Tantrixbrickor (av de 13 lösa) ovanpå dessa.
3. Fyll sedan i de återstående lösa brickorna tills du löst hela pusslet. Viktigt är att alla färgband stämmer överallt.

På korten finns fyra stjärnor som visar svårighetsgraden. Ju fler stjärnor som är ifyllda desto svårare är pusslet att lösa.

Under stjärnorna finns en cirkel som innehåller antingen:

En oval; här gäller det att bygga en sammanhängande ögla av alla 13 brickorna - dock avslöjas inte i vilken färg.
En våg; här gäller det att bygga en sammanhängande linje av alla 13 brickorna - dock avslöjas inte i vilken färg.
Ett dubbelkryss; här ställs det inga krav på att alla 13 brickor skall ingå i en linje eller ögla, men alla linjer måste stämma mot varandra.

Viktigt är att du följer dessa symboler, dels för att underlätta att lösa en del pussel och dels för att du skall lösa dem på rätt sätt.

Tips: Försök först hitta en tom yta där bara en av de kvarvarande brickorna passar. Du kan gärna titta på vår instruktionsfilm som visar hur du använder Tantrix Match.

Runt numren på korten finns antingen en cirkel, en fyrkant eller en hexagon (sexkant).

Fyrkanten finns på de 12 Basic-korten, vilka är de lättaste korten
Cirkeln finns på de 12 Family-korten *, som är något svårare
Hexagonen finns på de 12 Expert-korten *, vilka är den svåraste varianten

* Om du vill beställa pusselkorten Family och Expert kan du göra det via vår Internethandel.