Hur man spelar Tantrix Online

Nedanstående är en översättning och bearbetning av texten på den engelskspråkiga hemsidan om Tantrix.

Det finns tre enkla sätt att logga in till spellobbyn på www.tantrix.com: Om du redan är en registrerad spelare och vet hur man spelar så kan du logga in överst i högra hörnet från vilken sida som helst som ligger under domänen tantrix.com. För dem som bara vill se hur det ser ut att spela online så finns möjligheten att logga in som gäst utan att registrera sig. Alla nya spelare rekommenderar vi att läsa nedanstående 2-stegs guide innan du registrerar dig.

Steg 1: Tantrixlobbyn och hur du använder den

Det första steget är att gå in i Tantrixlobbyn. Tantrixlobbyn är ett virtuellt rum där människor träffas för att spela Tantrix och chatta. Du kan gå in i lobbyn som anonym gäst eller registrera ditt eget användarnamn.

Så snart du kommit in i lobbyn kan du prata med andra spelare genom att skriva i textfältet, du kan titta på när andra spelar och du kan spela själv. För att titta på ett parti, hitta först ett rum där en match spelas (syns genom att rummet är grönt) och tryck sedan på "Spectate"-knappen. För att istället spela själv, välj ett ledigt rum (som har färgen rosa), klicka på sexkanten i den färg som du vill spela. Välj sedan om du vill spela mot en robot eller mot en annan människa.

Om du väljer robot: Välj din färg och klicka sedan på "Play Robot". Om du väljer en annan människa: Välj din färg, vänta tills en annan spelare väljer en annan färg i ditt rum och klicka sedan på "Play".

Steg 2: Tantrix spelrum och hur du använder det

När du klickat på startknappen så laddas spelet i ett separat fönster. Varje spelare får 6 brickor på sin hand. Ditt mål är att göra en så lång slinga som möjligt eller så stor ögla som möjligt i den färg du valt. Den spelare som börjar spelar en bricka i mitten av spelbrädet(klicka, håll nedtryckt, drag, släpp). För att bekräfta ett drag, klicka på den punkt som nu är där du tog brickan. Spelet fortsätter med nästa spelare, som lägger en bricka emot de brickor som redan ligger på brädet, så att alla färger stämmer överens. För att rotera en bricka, klicka på den innan du bekräftar ditt drag. Du får en ny bricka för varje du spelar.

- Varje spelare har ett fritt drag per tur.
- Alla brickor måste alltid spelas intill de brickor som redan ligger på brädet.
- Alla färgband som läggs mot varandra måste ha samma färg.

När det är din tur:

- Börja med att lägga i varje tvingad yta som du kan.
- Gör ditt fria drag.
- Avsluta din tur med att åter igen fylla alla tvingade ytor som du kan.

Vad är en tvingad yta?

En tom yta som är omringad av tre brickor kallas för en tvingad yta. I spelrummet är dessa markerade med en färgad prick om någon av spelarna kan lägga i dem.

Varje spelare måste börja sin tur med att fylla alla tvingade ytor som de kan lägga i. En liten pil visar vilka brickor som passar i en tvingad yta. Tvingade ytor blir mer och mer vanliga ju längre spelet fortlöper, och tillåter en spelare att spela mer än en bricka per omgång. Det är vanligt att man medvetet skapar tvingade ytor, speciellt för att tvinga sig själv att spela sina egna brickor på ställen som gynnar en själv.

Begränsningsregler
Det finns tre sorters drag som inte är tillåtna. Hursomhelst, så fort påsen är tom på brickor så upphör dessa tre begränsningsregler att gälla.

- Du får inte skapa en tvingad yta med tre färgband i samma färg. Detta eftersom det inte finns någon bricka som skulle passa där. Om du skulle skapa en sådan yta genom att fylla en tvingad yta, så ska den tvingade ytan inte fyllas.

- Du får inte skapa en tvingad yta med fler än 3 omringande brickor. Detta innebär att du inte får lägga en fjärde bricka intill en tvingad yta.

- Du får inte spela en bricka längs en "spärrad sida". Den tvingade ytan A i figuren måste fyllas innan du kan spela en bricka på plats B. De två sidorna längs en tvingad yta kallas "spärrade sidor" och markeras i spelrummet med grått.

Vinnaren

Spelet slutar när påsen är tom och båda spelarna har spelat ut alla sina brickor. Om en spelare får slut på sina brickor före den andra så får den spelaren stå över kommande omgångar tills alla spelare har spelat ut alla sina brickor.

Varje spelare får en poäng per bricka i sin längsta slinga, eller två poäng per bricka i sin största ögla. Notera att endast den längsta slingan eller den största öglan räknas. Vinner gör den som har mest poäng.

Ett exempel: I det här partiet (se figuren), är grön och blå spelare för tillfället lika. Grön har en slinga på 8 poäng, medan blå har en ögla med 4 brickor, vilket innebär 8 poäng. Hursomhelst, grön har ett mycket bättre läge att vinna matchen, eftersom en linje kan byggas på och således få mer poäng. En ögla kan aldrig bli större så snart den är sluten. De 8 poäng blå har kommer inte räcka till att vinna matchen, medelpoängen för vinst är runt 23. Blå spelare borde här börja bygga på en ny blå linje, men samtidigt lägga märke till det ögle-hot grön spelare har utvecklat. Med endast en bricka till kan grön spelare göra en ögla med 11 brickor, vilket ger 22 poäng - högst troligt tillräckligt för att vinna matchen.

Du behöver en kombination av analytisk förmåga och taktik för att lyckas med Tantrix. Det finns också ett turmoment inblandat, eftersom man drar nya brickor slumpvis från påsen. Denna kombination av skicklighet och tur gör Tantrix spännande och underhållande får såväl nya som erfarna spelare!

Lycka till med spelandet!