Grundläggande strategi

Denna introduktion om strategi är lämpligast att läsa efter att du har spelat Spelet Tantrix några gånger. Då kan du lättare tillgodogöra dig tipsen och utveckla din spelstyrka på ett bra sätt.

Indirekt anslutning

Försök att skapa indirekta anslutningar till din linje framför allt i början av spelet. En indirekt anslutning innebär att du inte bygger direkt på din linje utan bygger bredvid så att det behövs en bricka till, för att din linje skall sitta ihop.

Bilden visar en indirekt anslutning för röd linje. Den kommer att ge fem poäng när brickor senare har spelats vid A och B.

Röd linje har indirekt fem poäng

Varje indirekt anslutning ökar på din poäng med två (när den väl har satts ihop senare).

En direkt anslutning ökar bara på din poäng med ett (men gör det på en gång).

I början av spelet är indirekta anslutningar bra att spela eftersom de nästan säkert kommer att bli ihopsatta senare. I slutet av spelet är det dock mindre troligt eftersom de bitar som sammanbinder indirekta anslutningar kanske redan har spelats ut.

Tvingad yta

Det viktigaste begreppet i Spelet Tantrix är regeln tvingad yta. Regeln tillåter dig nämligen att spela mer än en bricka per omgång. Om du lär dig att behärska denna regel kommer du att förbättra ditt spel avsevärt.

Vad är en tvingad yta?

En tom yta som är omgiven av minst tre brickor kallas för tvingad yta.

Du måste alltid börja din tur med att fylla i tvingade ytor om det finns några. Vid Internetspel har du som hjälp en liten pil bredvid den bricka som passar i en tvingad yta och tvingad yta visas dessutom med en prick i din färg.

En tvingad yta och en bricka som passar i den

Tvingade ytor blir vanligare ju längre spelet framskrider och tillåter/tvingar spelare att spela flera brickor i rad.

Det är ofta bra att skapa tvingade ytor för att tvinga ut dina egna brickor och därigenom få fler poäng.

Genom att skapa en tvingad yta kan du också tvinga din motståndare att spela sina brickor där det gynnar dig.

Du kan alltid välja i vilken ordning du fyller i dina egna tvingade ytor. Om du ha flera val är det viktigt att tänka noga på vilken bricka som är bäst att lägga först.

Avvakta med att fylla i en tvingad yta som inte är bra för dig om det finns andra tvingade ytor som du kan fylla i först. Kanske drar du upp en bricka som ger dig andra alternativ.

Tänk också på att tvingade ytor måste fyllas i även i slutspelet (när påsen är tom).

Spärrad sida

Den långa pilen i bilden visar en spärrad sida. Begränsningsregeln förbjuder att du spelar brickor längs en spärrad sida så länge som det finns brickor kvar i påsen. Den tvingade ytan A måste fyllas först. Därefter kan du fylla B och sen C osv. När du spelar på Internet visas en spärrad sida med grå ytor.

Det är ofta bra att lägga en bricka som skapar en spärrad sida där din motståndare håller på att bygga på sin linje.

Små öglor

Det är bra om du försöker få din motståndare att göra en liten ögla. På så sätt slösar du bort hans/hennes värdefulla brickor och gör det svårare för honom/henne att göra en lång linje senare.

Bilden visar hur du kan tvinga röd att göra en liten ögla och slösa på fyra brickor.

Liten ögla med fyra brickor

Om du spelar försiktigt är det nästan alltid möjligt att undvika att få en ögla i din färg tidigt i spelet.

På bilden nedan ser inte de tre brickorna till vänster ut att vara en risk för att bli till en liten röd ögla. Om motståndaren har de rätta brickorna kan denne däremot göra en ögla på följande sätt:

Brickan som spelas vid A tvingar ut den andra brickan vid B. Plötsligt har röd fått en ögla med sju brickor och det blir mycket svårt att vinna med den öglan. I genomsnitt får vinnaren omkring 23 poäng.

Liten ögla med sju brickor