Regler Discovery

De 10 Discoverypusslen

1. Lägg brickorna i en stapel med nr 10 i botten och nr 1 överst. Siffrorna uppåt. Blanda inte ihop bricka 9 (en punkt efter siffran) med 6:an.

2. Vänd upp brickorna 1, 2 och 3 och lägg ihop dem till en gul ögla. En ögla kan ha olika former men den måste gå ihop. Här blir det en cirkel men ju fler brickor som används desto mer oregelbunden blir öglans form.

3. Blanda brickorna 1, 2 och 3, lägg till bricka 4 och gör en ny ögla med fyra brickor. Färgen på siffran på den nya brickan visar vilken färg det ska vara på öglan (4 = röd).

4. Blanda brickorna och lägg till bricka 5 och gör en ny ögla med alla fem. Färgen är röd igen, som siffran. Alla övriga färgband måste passa ihop, även de som inte ingår i öglan.

5. Fortsätt på samma sätt upp till 10 brickor. Med tio brickor finns det lösningar i alla tre färgerna; röd, blå och gul. När du har löst dessa så har du lagt alla de tio Discoverypusslen!

OBS! Alla brickor som man tagit måste ingå i öglan. Det är inte tillåtet att bygga ihop öglan med ett hål i mitten.

Lägga Tantrix Blomma

Reglerna för Tantrix Blomma är mycket enkla.

1. Tag sju slumpvis valda brickor. Lägg en bricka på bordet med färgbanden uppåt.

2. Lägg de andra sex brickorna runt den första brickan. Varje bricka ska läggas mot en kant till den första brickan. När alla färgband passar ihop är Tantrix Blomman löst.