Avancerad spelare

Nedan följer en mer avancerad strategi som är en påbyggnad av den grundläggande strategin. För att utnyttja dessa strategier på bästa sätt krävs det att du kan räkna ut vilka brickor som finns kvar i påsen.

Identiska tvingade ytor

I början av spelet finns det 5-6 olika brickor som passar i en tvingad yta, beroende på vilken typ av tvingad yta det är. Ju längre spelet fortgår desto färre brickor finns det som passar i en tvingad yta eftersom fler och fler brickor spelats ut. Om det endast finns 2-3 brickor som passar i en tvingad yta som tillhör motståndarens linje är det bra om du försöker att skapa en identisk tvingad yta. Då minskar du möjligheten för motståndaren att fylla ytan, eftersom du kan lägga brickan i den andra tvingade ytan som du skapat istället för att lägga den på motståndarens linje. Om det blir du som drar en bricka som passar i den tvingade ytan så kan du därmed lägga den på det ställe som inte passar för motståndaren.

Blockering av tvingad yta

Du kan minimera eller t o m blockera en tvingad yta om du vet vilka brickor som finns kvar i påsen.

I exemplet finns det bara två brickor kvar med blå-blå-gul på som passar i den tvingade ytan A. Dessa ligger fortfarande i påsen. (Brickorna med markeringen "P").

För att stoppa blå från att få ihop en ögla kan gul spelare spela bricka 3 (se flyttningen enligt pilen) och därmed blockera den tvingade ytan.

Brickorna med blå-blå-gul på får ju inte spelas förrän i slutspelet och då har gul spelare gott om tid att försöka tvinga ut de två kvarvarande brickorna på andra ställen.

Parblockering

Parblockering är ytterligare ett sätt att försvåra för din motståndare. Chansen att denne skall få upp en bricka som passar, eller överhuvudtaget kunna spela i blockeringen minskar betydligt.

I exemplet har blå spelare (överst) spelat brickan vid A och skapat en tvingad yta. Blå gjorde detta för att slösa på de gula brickorna och samtidigt blockera till höger.

Dock kan nu gul spelare (nederst) spela bricka 1 (se flyttningen enligt pilen) och därmed skapa en parblockering; dubbelt rött på ena sidan av den tvingade ytan och dubbelt grönt på den andra sidan.

I påsen finns tre brickor kvar som har färgkombinationen gul-blå-gul. (Dessa visas med markeringen "P".) Ingen av dessa brickor kan dock läggas i den tvingade ytan förrän i slutspelet. En mycket effektiv parblockering i ett tidigt skede av partiet.

Första fria draget i slutspelet

Ett jämnt parti kan ofta avgöras i början av slutspelet. Det är därför viktigt att försöka få det första fria draget i slutspelet. När det inte är så många brickor kvar i påsen kan du räkna brickorna (dock utan att titta på dem). Försök sen spela ett drag som tvingar ut alla brickorna utom den sista i påsen.

OBS! Då är det viktigt att du även tänker på att räkna med att motståndaren kanske har något eller några tvångsdrag. Det är ju först efter att motståndaren spelat sitt/sina eventuella tvångsdrag som det skall finnas en bricka kvar i påsen. Om du lyckas räkna ut och spela på rätt sätt kommer du att få det första fria draget i slutspelet och därmed ha en stor fördel.